Stadsecoloog320

Twitter

 

 

Natuurcafé Lelystad

Facebook

Het Lelystads Natuurcafé

Zin om eens in een informele sfeer bij elkaar te komen en te praten over natuur, ideeën en ervaringen uit te wisselen en misschien ook wel met elkaar soorten op naam brengen? Wat is daar een mooiere gelegenheid voor dan een natuurcafé?

Wat is het Lelystads natuurcafé?
Het is een gezellige avond voor en door natuurliefhebbers. Het is vooral niet een avond alleen maar luisteren naar een lezinghouder. Er wordt per avond een thema gekozen. Als inleiding op het thema wordt iemand gevraagd wat te vertellen over het onderwerp. Dit is dan iemand die veel weet over het onderwerp en ook Lelystad goed kent. De toelichting duurt ca. een half uur en begint niet precies om 20.00u.
Zowel voor als na de inleiding is er ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over natuur in Lelystad, over het onderwerp of samen dieper in het onderwerp te duiken. De nadruk ligt op onderling contact en gezelligheid.
In de maanden mei tot en met september zoeken we een leuke locatie buiten op.

Voor wie?
De avonden zijn toegankelijk voor iedereen die ‘iets’ met natuur heeft. De toegang is dus niet beperkt tot leden van natuurverenigingen.

Locatie en toegang:
Om het voor iedereen makkelijk toegankelijk te maken is gekozen voor een centrale plek in de stad, namelijk de Duurzaamheidswinkel aan het Stadhuisplein. Deelname is gratis, maar we reken er op dat iedereen iets te eten of te drinken meeneemt.

Wanneer:
In principe 3e vrijdagavond van de maand, 20.00u – 22.00u (uitloop tot 23.00u).

5 jaar Natuurcafé Lelystad

 

In mei 2017 was het 5 jaar geleden dat Natuurcafé Lelystad de eerste keer haren deuren opende. Met een opstartsubsidie van €200,- uit het fonds Verbraken van Milieufederatie Flevoland ten behoeve van de zaalhuur in de Hanzeborg, zijn we begonnen. Na een jaar konden we onder de vlag van de KNNV terecht in de Duurzaamheidswinkel aan het stadhuisplein. Een korte impressie over de afgelopen jaren.

 

Er zijn heel diverse onderwerpen aan de orde geweest. De inleiding verschilde ook van mooie plaatjes tot het zelf determineren. In de zomermaanden gaan we naar buiten om verschillende terreinen in de omgeving van Lelystad te bezoeken. Soms ‘gewoon’ een leuke wandeling, soms een inventarisatie van een bepaalde soortgroep. In het Zuigerplasbos hebben we zelfs een nieuwe soort miljoenpoot voor Lelystad gevonden. Het aantal bezoekers varieert nogal per avond en per onderwerp en loopt uiteen van 4 tot 18. Als het zo uitkomt proberen we aan te sluiten bij een al geplande lokale activiteit, zoals de soortenzoekdag. Landelijke thema-onderzoeken, zoals de geplande wantsenatlas van EIS kenniscentrum, grijpen we ook aan als thema. Naast een gezellige bijeenkomst voor natuurliefhebbers willen we ook een podium bieden voor studenten om onderzoeken te presenteren. Een aantal keer hebben studenten van Aeres Hogeschool hun onderzoek gepresenteerd.

 

De reacties van de bezoekers zijn positief en er lijkt een lichte stijging in het aantal deelnemers. Sinds 2 jaar is er een eigen webpagina (www.natuurcafelelystad.nl). Er is een brochure gedrukt en de avonden worden via verschillende media en social media aangekondigd. De frequentie is iets naar beneden gebracht, omdat het veel tijd kost om thema’s te bedenken en het aantal spontane bijdragen beperkt is. Voorlopig willen we in ieder geval doorgaan met Natuurcafé Lelystad, omdat we de indruk hebben dat er behoefte is aan een ontmoetingsplek voor natuurliefhebbers.

 

De komende jaren zullen we dus doorgaan met Natuurcafé Lelystad. We blijven daarbij een podium bieden aan studenten en iedereen die iets leuks of interessants in of uit de natuur te melden heeft. Spontane aanmeldingen voor een thema-inleiding zijn natuurlijk van harte welkom. Een wens is nog om uit te breiden met determinatiebijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld bij het Natuurmuseum in Tilburg. Wellicht kunnen we de komende jaren dat ook nog gaan ontwikkelen.